Juridische informatie

Deze pagina is geschreven voor zij die niet gehinderd zijn door al te veel kennis van de Nederlandse wetgeving op de gebieden van auteursrecht, aansprakelijkheid en portretrecht. We kijken hier specifiek naar zaken die belangrijk zijn voor journalistiek in het algemeen en Nieuws op Beeld in het bijzonder.

Heeft u aan de hand van het onderstaande vragen of opmerkingen? Stuur een email naar redactie@nieuwsopbeeld.nl en wij voegen het antwoord op uw vraag graag toe aan deze pagina.

Auteursrecht

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.” — Artikel 1 Auteurswet

Het is dus, zonder toestemming van de auteur, niet toegestaan om werken openbaar te maken of de verveelvoudigen. De term ‘werken’ omvat in het geval van Nieuws op Beeld o.a. teksten, foto’s en videomateriaal, zowel hier als elders gepubliceerd.

Gegevens vallen niet onder het auteursrecht. Een voorbeeld hiervan is een situatie waarbij verslaggever X als enige ter plaatse is bij een incident en vaststelt dat er drie slachtoffers bij betrokken zijn. Als X dit vervolgens, bijvoorbeeld d.m.v. een twitterbericht, openbaar maakt, dan heeft X weleenswaar het auteursrecht op zijn bericht, niemand mag het bericht overnemen tenzij anders overeengekomen (zie de gebruiksvoorwaarden van Twitter), maar is het anderen wel toegestaan om het aantal van drie slachtoffers te noemen, zowel op Twitter als elders. Gaat het echter om gestructureerde gegevens, zoals een lijst met het aantal ongelukken per gemeente, dan is de databankenwet van toepassing.

Op alle werken van Nieuws op Beeld is het auteursrecht van toepassing. De rechten blijven bij de leverancier, echter behoudt Nieuws op Beeld zich het recht om deze niet altijd te noemen, omdat dit in een aantal gevallen dit praktisch onmogelijk is. Verder behoudt Nieuws op Beeld zich het recht om op te treden namens de leverancier. Als iemand bijvoorbeeld teksten van Nieuws op Beeld kopieert hoeft de schrijver dus geen actie te ondernemen, dat zal Nieuws op Beeld doen. T.b.v. het bovenstaande heeft Nieuws op Beeld een overeenkomst met iedere leverancier.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ius mentis.

Licentievergoeding

Indien er geen sprake is van een overeenkomst hanteren wij de volgende vergoedingen voor het verkrijgen van fotorechten, bij onrechtmatig gebruik worden de tarieven verdubbeld.

Licentievergoeding foto : 355 euro
Licentievergoeding video : 1000 euro
Ontbrekende naamsvermelding : 100 euro
Onrechtmatige bewerking : 100 euro (bijsnijden, bewerken of watermerken van de beelden)

Voor het onrechtmatig gebruik van tekst rekenen wij 25 euro per artikel.

Bovengenoemde bedrag zijn exclusief BTW aldaar zij als schade worden gezien.

Aansprakelijkheid

De eigenaar of webhoster is pas aansprakelijk voor de inhoud van een website als men weet of zou moeten weten dat de inhoud in strijd is met de Nederlandse wet en hij/zij deze inhoud vervolgens niet verwijdert. Het gaat o.a. om schendingen van het auteursrecht, belediging en bedreiging. Bent u van mening dat dergelijke inhoud zich op Nieuws op Beeld bevindt? Mail naar redactie@nieuwsopbeeld.nl en wij zullen, indien noodzakelijk, zo snel mogelijk actie ondernemen.

Het plaatsen van onjuiste informatie is niet strafbaar en daar is dus ook niemand voor aansprakelijk, tenzij er sprake is van smaad of laster. Als Nieuws op Beeld foutief zou vermelden dat er vier in plaats van drie slachtoffers zouden zijn bij het bovengenoemde ongeluk, dan is dat niet in strijd met de wet. Echter, als Nieuws op Beeld bijvoorbeeld ten onrechte zou beweren dat persoon Y met opzet een ongeluk heeft veroorzaakt, dan is er sprake van smaad en laster.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ius mentis.

Portretrecht

Iedereen mag vanaf de openbare weg fotograferen en filmen, mits dit niet met een vaste camera is (er zijn extra regels voor bewakingscamera’s). Het publiceren van de gemaakte beelden is echter niet in alle gevallen toegestaan. Iedereen, ook mensen met een publieke functie, zoals hulpverleners, hebben portretrecht (alhoewel het in het geval van mensen met een publieke functie minder vaak wordt toegekend). Dit betekent dat iedereen publicatie kan verbieden van foto- of filmmateriaal waarop deze persoon herkenbaar is afgebeeld als men daarvoor een redelijk belang kan aanvoeren.

Niemand kan je dus verbieden foto’s of video’s te maken als je dat vanaf de openbare weg doet of je vragen om gemaakte foto’s of video’s te verwijderen die je op of vanaf de openbare weg hebt gemaakt, ook de politie niet.

Het aanvoeren van een redelijk belang zal lastig worden voor een toevallige omstander van een incident die op de achtergrond van een foto of video staat. Het redelijk belang van het slachtoffer of dader is echter duidelijk en deze personen mogen dus niet herkenbaar afgebeeld worden.

Kentekens

Regelmatig krijgen wij de vraag waarom we kentekens niet onherkenbaar maken. Het antwoord daarop is eigenlijk heel erg simpel, aan de hand van het kenteken is het voor de normale burger niet mogelijk om de voertuig eigenaar te achterhalen. Dit komt doordat je op de site van het RDW bijvoorbeeld alleen de voertuig-gegevens kunt achterhalen. Alleen officiële instanties kunnen achter de tenaamgestelde van het voertuig komen. Overigens zitten ze ook met grote letters op de voor- achterkant van de auto. Wij zullen daarom ook alleen in bijzondere omstandigheden het kenteken blurren.

Nieuws op Beeld zal mensen die naar ons inzien een redelijk belang hebben bij hun portretrecht onherkenbaar maken. Wilt u beroep doen op uw portretrecht wat betreft een door Nieuws op Beeld gepubliceerd beeld? Neem contact op via redactie@nieuwsopbeeld.nl. Om de behandeling zo spoedig mogelijk te laten verlopen willen vragen we u om een link naar de foto of video en uw belang te vermelden in uw bericht.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ius mentis.

Gekoppelde accounts

De volgende accounts zijn eigendom van Nieuws op Beeld en vallen tevens onder bescherming van Auteursrechten

Twitter : @nieuwsopbeeld @capellenieuws
instagram : @nieuwsopbeeld
Facebook : @nieuwsopbeeld @112capelle @CapelleVandaag @112zuidplas