Publicatiebeleid

Nieuws op Beeld hanteert een protocol voor het publiceren van nieuwsberichten en foto’s. 

Het is toegestaan om zonder toestemming van personen beeldmateriaal online te plaatsen. Dus ook van ongelukken, branden of geweldsmisdrijven. Binnen onze organisatie werken wij volgens De code van Bordeaux en de Code voor Journalistiek. Dit is een ethische standaard die wij hanteren bij het plaatsen van nieuwsberichten en beeldmateriaal.

Waarheidsvinding
Alle nieuwsberichten die worden gepubliceerd op deze website zijn gebaseerd op verstrekte informatie door persvoorlichting of eigen waarneming van de journalist waarbij kan worden vastgesteld dat de informatie op waarheid berust. Dit houdt in dat het geplaatste artikel op waarheid berust, mocht je toch iets tegenkomen waarvan de berichtgeving niet klopt dan adviseren we je contact op te nemen met onze redactie.

AVG

In de AVG is een uitzondering opgenomen waarin is bepaald dat voor het plaatsen van beeldmateriaal die gebruikt wordt voor journalistieke doeleinden geen toestemming benodigd is van eventuele belanghebbenden. In het kort betekent dit dat wij geen toestemming hoeven te vragen wanneer personen, voertuigen of reclame op winkelpanden of woningen zichtbaar zijn.

Op de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden zijn onder andere de volgende hoofdstukken en artikelen van de AVG niet van toepassing:

 • Artikel 7, derde lid (intrekken toestemming)
 • Artikel 10 (verwerken persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen/feiten)
 • Hoofdstuk III (rechten van betrokkenen)
 • Artikel 30 (register van verwerkingsactiviteiten)
 • Artikel 33 t/m 43 (o.a. meldingsplicht datalek, gegevensbeschermingsbeoordeling (PIA)
 • Hoofdstuk V (doorgiften aan andere landen)
 • Hoofdstuk VI (toezichthoudende autoriteit)
 • Hoofdstuk VII (samenwerking tussen toezichthouders)

Deze uitzonderingen gelden overigens niet alleen voor de verwerking voor journalistieke doeleinden, maar ook voor academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen (bron NVJ).

De rechten die personen hebben op grond van de AVG zijn dus voor een groot deel niet van toepassing. Als in een journalistiek artikel persoonsgegevens staan vermeld zoals bijvoorbeeld een voor- en achternaam dan heeft die persoon:

 • geen recht op vergetelheid: er kan dus niet gevraagd worden de naam te verwijderen
 • geen recht op intrekking: in geval van toestemming voor publicatie kan die toestemming niet worden ingetrokken
 • geen recht op rectificatie
 • geen recht van inzage in de verwerking van persoonsgegevens door het betreffende medium
 • geen recht op bezwaar tegen de verwerking
 • geen recht op dataportabiliteit om van het medium de persoonsgegevens te ontvangen die zij hebben

De bepalingen over de toezichthoudende autoriteit zijn eveneens uitgezonderd. Dit betekent dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet bevoegd is toezicht te houden en ook geen boetes kan opleggen bij eventuele overtredingen.

Onherkenbaar maken van personen, objecten, kentekens of voertuigen

Regelmatig krijgen wij het verzoek om zaken onherkenbaar te maken op foto’s of videomateriaal. In veel gevallen gaat het over verzoeken tot het onherkenbaar maken van kentekens op foto’s.

Het is beginsel voor ons als journalisten dus niet eens nodig om beelden onherkenbaar te maken, uiteraard houden wij er in bijzondere gevallen wel rekening mee.

Kentekens
Een kenteken op een auto is een openbaar gegeven. Ze zitten er namelijk op om juist herkend te worden in het geval van een aanrijding of een andere overtreding. Sterker nog, als een kenteken niet leesbaar is, ontvang je een bekeuring. De kentekengegevens zijn niet door de “gewone” burger openbaar op te zoeken. Een vriend, familielid of een buurtbewoner kan natuurlijk altijd de auto alsnog herkennen aan het kenteken, maar ook de kras op de bumper of het kerstboompje aan de spiegel.

Personen
Nieuws op Beeld bewaakt altijd de privacy van slachtoffers die betrokken zijn bij geweldsincidenten, ongevallen of branden. Dit houdt in dat wij ons ervoor inspannen om de daadwerkelijke slachtoffers en verdachten onherkenbaar te maken. Het kan altijd voorkomen dat wij iets over het hoofd hebben gezien. Neem in dat geval altijd contact op met onze redactie, wij staan altijd open voor een gesprek en proberen onderling te kijken wat er mogelijk is.

Reclame
Reclame op voertuigen, gevels of andere vormen zullen wij niet onherkenbaar maken. Je kiest er als bedrijf voor om op te vallen op de openbare weg. Hiermee kan reclame je maken, maar je ook raken. Het is aan de betrokkene geweest om zijn of haar werkgever of bedrijf niet in een kwaad daglicht te stellen. Wanneer iemand dronken in een bedrijfsauto heeft gezeten is het aan de werkgever om eventuele stappen richting de werknemer te ondernemen.

Schuld of onschuld
We krijgen soms het verzoek of we een foto of video willen verwijderen omdat blijkt dat iemand onschuldig zou zijn. Nieuws op Beeld kan niet vaststellen of dit daadwerkelijk zo is, en zal in dat geval beeldmateriaal niet altijd verwijderen. Een rechter bepaald namelijk of iemand schuldig of onschuldig is. Wij publiceren nieuwsberichten en op dat moment is de aanhouding van een persoon nieuwswaardig. Het gebeurd allemaal op straat, en wat op straat gebeurd is openbaar en mogen wij publiceren.

Wat blurren we wel

 1. Slachtoffers van geweldsincidenten, branden en ongelukken.
 2. Verdachten die door de politie zijn aangehouden of zijn gecontroleerd.
 3. Kentekens in het geval van een dodelijk ongeluk waarbij de familie nog niet is ingelicht.
 4. Zaken op verzoek van de politie die het onderzoeksbelang kunnen schaden. Dit zijn we niet verplicht maar werken we vaak wel aan mee. We willen toch allemaal dat een verdachte veroordeeld kan worden.
 5. Voertuigkentekens van het arrestatieteam.

Wat blurren we niet

 • Reclame op gevels van bedrijven.
 • Reclame op personenauto’s, bedrijfsauto’s en overige voertuigen zoals scooters en transportfietsen.
 • Kentekens van voertuigen die betrokken zijn bij kleine incidenten
 • Personen die bijvoorbeeld tijdens een verkeerscontrole een blaastest afleggen, maar hun weg mogen vervolgen.