Groen voorrangsvoertuig Veiligheidsregio gepresenteerd tijdens Wereldhavendagen Rotterdam

Date:

Share post:

- Advertisement -

Rotterdam – Zaterdag tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam, nam de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) als eerste regio in Nederland een groen ‘voorrangs’voertuig,  voorzien van eigen striping, in gebruik voor haar personeel met een dringende taak.

Directeur Instituut Fysieke Veiligheid  (IFV) Leo Zaal heeft om 11.00 uur het voertuig overdragen aan de algemeen directeur VRR Arjen Littooij op het Veiligheidsplein op Katendrecht.

Zwaailicht en sirene

Begin 2015 werd de “regeling optische en geluidssignalen 2009”, waar de hulpdiensten staan genoemd die met ‘zwaailicht en sirene’ mogen rijden in het verkeer, aangepast door het toevoegen van de Veiligheidsregio als vierde hulpdienst. Het IFV kreeg vervolgens de opdracht van de Raad van Directeuren Veiligheidsregio om een voorrangsvoertuig voor de Veiligheidsregio te ontwerpen in een eigen kleur en striping.

Met de introductie van dit groene voorrangsvoertuig is het voor personeel van de veiligheidsregio met een dringende taak nu mogelijk om zich veiliger door het verkeer te begeven en direct met hun coördinerende en/of uitvoerende taken te kunnen starten op bijvoorbeeld de plaats van het incident, het rampterrein of in het crisiscentrum. Zij hebben extra rij-onderricht gehad om dit veilig en vakkundig te doen.

Deze huisstijl werd eerder in rood toegepast voor de brandweer, in geel voor de ambulance en in wit voor de politiediensten. Het kleur-onderscheid verschaft het publiek en verkeersdeelnemers meer duidelijkheid over de verschillen in taak en uitrusting van de diverse hulpdiensten en de aanwezigheid bij incidenten en rampen.

 

Tekst : veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Foto : Jeroen van Zomeren

 

IMG_9211 IMG_9212

- Advertisement -

Gerelateerd