Hoge waterstanden verwacht op woensdag 3 januari

Date:

Share post:

Rotterdam – Morgen, woensdag 3 januari, veroorzaakt een storm naar alle waarschijnlijkheid verhoogde waterstanden in Rotterdam tussen 14.30 uur en 19.00 uur.

De hoogste waterstand die Rijkswaterstaat de komende periode verwacht is rond 2.79 meter boven NAP op woensdag 3 januari om 16.10 uur. Bij Hoek van Holland wordt rond 2.70 meter boven NAP verwacht.

Lager gelegen kades afgezet

Bij hoogwater plaatst de gemeente afzettingen op de lager gelegen kades van het Noordereiland en vanaf Bolwerk naar de Plantagelaan. Rotterdammers en bezoekers worden gewaarschuwd om hun auto’s langs de kades weg te halen. Tijdens het hoogwater bewaken de gemeente en de politie de situatie. Als het nodig is, sleept de politie de auto’s weg. Wij adviseren u om de berichtgeving in de gaten te houden en indien nodig voorzorgsmaatregelen te treffen.

Hoogwaterkaart

Op de hoogwaterkaart Rotterdam is te zien tot waar het water mogelijk rijkt als u een verwachte waterstand invoert. Daarvoor gebruikt u de verwachte waterstand van Rijkswaterstaat. Daarnaast kunt u op elke willekeurige plek in de kaart klikken om de hoogte van de straat op te vragen. Met deze twee gegevens kunt u een inschatting maken hoe hoog het water in uw straat bij een bepaalde waterstand kan komen. Het beeldmateriaal zegt echter niets over de kans dat een overstroming voorkomt. De hoogwaterkaart geeft een indicatie, die kan afwijken van de werkelijkheid (o.a. door wind, golven en opstuwing).

Wat kunt u zelf doen om schade te voorkomen?

U bent zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om schade aan uw eigendommen te voorkomen. Denk aan het waterdicht maken van uw huis door het plaatsen van zandzakken of schotten voor deuren, belangrijke eigendommen naar een hogere verdieping verplaatsen, uw auto verplaatsen naar een hoger gelegen terrein en het afsluiten van de elektriciteit als dat nodig is. Meer informatie staat op de pagina Buitendijks.

Mogelijke sluiting Maeslantkering

Rijkswaterstaat houdt de situatie nauwlettend in de gaten en sluit mogelijk de Maeslantkering. Het sluitcriterium voor de Maeslantkering is normaal gesproken 3.00 meter +NAP. Omdat de kering 7 jaar niet operationeel is geweest tijdens een storm, sluit de kering eenmalig op 2.60 meter +NAP. De verwachte waterstanden voor Rotterdam zijn op dit moment wisselend, maar bewegen zich rond het sluitcriterium. De kans bestaat dat de Maeslantkering  in de loop van de dag gaat sluiten. Als de kering sluit, wordt de waterstand in Rotterdam minder hoog.

Bron : gemeente Rotterdam

 

- Advertisement -

Gerelateerd