Rijk en regio verkennen extra oeververbinding Ridderkerk-Krimpen

Date:

Share post:

Rotterdam krijgt een tweede oeververbinding met een snelweg en openbaar vervoer. Rijk en regio steken hier samen € 480 miljoen in. Een MIRT-Verkenning moet uitwijzen welke locatie de voorkeur heeft: Feijenoord-Kralingen of Ridderkerk-Krimpen aan den IJssel.

Dat hebben het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de gemeenten Rotterdam en Den Haag besloten. Onderdeel van de verkenning zijn ook maatregelen voor een betere doorstroming op de Algeracorridor.

- Advertisement -

De gemeente Krimpen aan den IJssel is blij met het besluit. “Het is mooi dat jaren van intensief lobbywerk achter de schermen dit resultaat mede mogelijk hebben gemaakt”, aldus wethouder Bereikbaarheid John Janson. “Het is goed nieuws voor Krimpen en voor de hele Krimpenerwaard dat de MIRT-Verkenning er komt en dat daarin de optie Ridderkerk-Krimpen en de doorstroming op de Algeracorridor worden meegenomen.”

Het gaat nog wel even duren voor de extra oeververbinding een feit is. De verwachting is dat de MIRT-Verkenning twee jaar in beslag zal nemen. In die twee jaar wordt er gewerkt aan een plan waarin staat hoe een tweede oeververbinding eruit moet zien en waar die komt. Ook moet de MIRT-Verkenning uitwijzen of de verbinding er komt in de vorm van een brug of een tunnel.

Een goede oplossing voor de (toekomstige) bereikbaarheid is noodzaak. De verkeersdrukte is fors en neemt toe en de verwachting is dat er in de regio de komende decennia nog eens 400.000 mensen bij komen.

Wat is een MIRT-Verkenning?

De Rijksoverheid werkt onder de naam MIRT samen met andere overheden aan ruimtelijke projecten en programma’s voor elke regio in Nederland. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

Een MIRT-Verkenning is de onderzoeksfase waar vanuit de problemen en de daarbij gevonden oplossingsrichtingen wordt toegewerkt naar één oplossing die de voorkeur heeft. Deze fase eindigt dan ook met een zogenaamde voorkeursbeslissing. In de volgende fase wordt de gekozen oplossing verder uitgewerkt.

 

Tekst : gemeente Krimpen aan den IJssel

- Advertisement -

Gerelateerd