Wat wil de gele-hesjes-beweging in Nederland

Date:

Share post:

Al twee weken zijn ze de straat opgegaan: de gele-hesjes-beweging. Naar het voorbeeld van de demonstraties in Frankrijk dragen ze de gele hesjes in een poging om de politiek te bewegen. Ondanks dat de demonstraties in Frankrijk flink uit de hand lopen, benadrukt de beweging dat ze voor een vreedzaam protest zijn. De groep begrijpt dat emoties hoog kunnen oplopen, maar dat geweld niet het doel dient. Maar wat is precies hun doel?

Tijdens de protesten in Nederland was er enige onduidelijkheid over wat de beweging precies vraagt van de regering. Een opeenstapeling van eisen met hier en daar wat discussie over de standpunten. In een persbericht vanuit de beweging worden de standpunten opgesomd, welke hieronder in grote lijnen zijn belicht.

- Advertisement -

Aftreden kabinet en bindende referenda

De beweging geeft aan geen enkel vertrouwen meer te hebben in het huidige kabinet. Ze voelen zich continu voorgelogen en voelen zich bezwaard door de alsmaar hoger wordende belastingen en accijnzen, terwijl multinationals worden ontzien. Zij vinden dat een nieuwe regering nodig is om de sociale ongelijkheid aan te pakken.

Doordat de beweging hun vertrouwen in de politiek kwijt is en zich niet gehoord voelen, willen zij dat het bindend referendum wordt ingevoerd. Op die manier kunnen burgers meebeslissen over belangrijke onderwerpen in de politiek.

Sociale zekerheid

Volgens de beweging is het verschil tussen de laagste en hoogste inkomensgroepen te groot. Ze vinden dat het leven momenteel voor de laagste inkomensgroepen te duur is. Een basisinkomen zou dat kunnen doorbreken.

Daarnaast vindt de beweging dat er meer energie moet worden gestoken om elke Nederlander aan werk te helpen. Ook willen ze dat er iets gedaan moet worden aan onzekerheid in de arbeidsmarkt. Ze vinden dat mensen te veel stress ervaren uit angst voor het verliezen van een baan. Daarom willen ze dat er een einde komt aan de flexwet en dat er minder nul urencontracten worden opgelegd.

Betaalbare sociale voorzieningen

De privatisering van bedrijven met publieke functies zorgt er volgens de beweging voor dat winst belangrijker weegt dan het publieke doel. Dit zou ertoe leiden dat deze voorzieningen te duur worden. Hierbij noemt de beweging het voorbeeld van de failliete ziekenhuizen en de jarenlange wachttijden voor woningen.

Zorg en onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Volgens de beweging zouden mensen die minder verdienen daarom lagere kosten moeten dragen ten opzichte van de hogere inkomensgroepen. Ze willen onder andere de afschaffing van de eigen bijdrage en dat zorgpremies worden bevroren.

Verantwoording financiële sector

De beweging ziet de beurs-, vastgoed- en bankencrisis als de grootste boosdoeners van de huidige problemen in de samenleving. Zij willen dat de verantwoordelijken worden aangeklaagd en dat de burgers niet meer “als melkkoeien van de overheid worden gebruikt”.

Marrakesh-pact

De gele-hesjes-beweging maakt zich zorgen over de stroom migranten die naar Nederland komen en zijn bang dat dit aantal zal stijgen bij het aannemen van het Marrakesh-pact. Ze benadrukken dat “echte vluchtelingen” uiteraard welkom zijn, maar dat overige migranten zorgen voor extra druk op de banen- en woningmarkt, en voor een stijging van de belasting.

Gelijkheid

De beweging vindt dat er nog te veel ongelijkheid heerst in de Nederlandse samenleving. Ze vinden dat iedereen hetzelfde moet kunnen verdienen, ongeacht sekse of herkomst. Ook vinden ze dat de wet voor iedereen hetzelfde moet gelden.


Meer protesten

Ook deze zaterdag zijn er weer protesten aangekondigd. Wederom zal de beweging dan weer demonstreren in onder andere Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Groningen.

- Advertisement -

Gerelateerd