Familieagenten gaan slachtoffers begeleiden in de eenheid Rotterdam

Date:

Share post:

Rotterdam – De Telegraaf bericht vandaag dat de eenheid Rotterdam de komende jaren circa 160 agenten opleidt tot familieagent. De komst van familieagenten is één van de initiatieven waarmee de politie investeert in de extra bescherming van slachtoffers en andere kwetsbare groepen in de samenleving. In deze nieuwe aanpak komt het slachtoffer centraal te staan.

 

De burger centraal stellen is één van de hoofdthema’s van het eigen meerjarenbeleidsplan ‘Strategische Thema’s Veiligheid 2019–2022’. Mensen moeten zo meer maatwerk, samenwerking en wederkerigheid ervaren.

Om die reden komen er dit jaar familieagenten die de schakel vormen tussen slachtoffers en de politie. Er is sprake van een groeimodel; de eerste lichting bestaat uit 32 agenten, dit aantal wordt daarna uitgebreid.

Vast aanspreekpunt
Hoewel er in district Zuid-Holland-Zuid al jaren gewerkt wordt met een vergelijkbaar model, kunnen slachtoffers binnenkort in de gehele eenheid Rotterdam terecht bij een vast aanspreekpunt. Een bijzondere mijlpaal die niet alleen voor deze eenheid geldt, want ook in andere politieregio’s in Nederland wordt de familieagent geïntroduceerd.

De familieagent is vergelijkbaar met de familierechercheur die bij levensdelicten en zwaardere gewelds- en zedenmisdrijven een vast contactpersoon is voor slachtoffers, nabestaanden en ketenpartners. Dit is in de praktijk succesvol. Maar zij werden ook veel gevraagd bij zaken  die niet tot hun werkterrein behoren.

Van grote waarde
Met die zaken gaan de familieagenten nu aan de slag. Denk aan incidenten waarbij hun inzet van grote waarde is, zoals verkeersongevallen met ernstig letsel of dodelijke afloop, niet natuurlijk overlijden (onder andere zelfdoding, reanimatie, verdrinking), bedrijfsongevallen, vermissingen en grootschalige (landelijke) incidenten met veel slachtoffers. In deze gevallen vormt de familieagent het vaste aanspreekpunt om slachtoffers op de hoogte te houden.

Daarnaast biedt de familieagent ook andere voordelen. De familieagent zorgt voor een warme overdracht van slachtoffers en nabestaanden aan het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland. Een familieagent is zo de schakel tussen de slachtoffers en de nabestaanden, het OM, SHN en de collega’s die het onderzoek doen.

Landelijke werkwijze
De politie, het OM, Slachtofferhulp Nederland en het ministerie van Justitie en Veiligheid werken al jaren samen rondom de zorg voor het slachtoffer. Een belangrijke pijler daarbij vormt de EU-richtlijn Minimumnormen voor slachtoffers. Er wordt geïnvesteerd in een goede dienstverlening en de extra bescherming van slachtoffers en andere kwetsbare groepen in de samenleving. De politie richt zich daarbij vooral op jeugd, slachtoffers van huiselijk- of eergerelateerd geweld of van kindermishandeling en personen met verward gedrag.

Zie ook: Meer aandacht voor bescherming slachtoffers

- Advertisement -

Gerelateerd