Rechtbank verbiedt motorclub No Surrender

Date:

Share post:

No Surrender Motorcycle Club (No Surrender) is in strijd met de openbare orde en wordt verboden en ontbonden. Dat heeft rechtbank Noord-Nederland vandaag beslist in een civiele procedure tussen het Openbaar Ministerie en No Surrender.

Het Openbaar Ministerie (OM) had om het verbod en de ontbinding van de motorclub gevraagd. Dit omdat volgens het OM de gedragingen van No Surrender in strijd zijn met de Nederlandse openbare orde.

- Advertisement -

Het OM stelde zich daarnaast op het standpunt dat de chapters en de brotherhoods onderdeel uitmaken van de overkoepelende vereniging No Surrender en dat deze dus ook verboden moeten worden.  Volgens No Surrender zijn de chapters en de brotherhoods geen onderdeel van de vereniging No Surrender, maar zelfstandig opererende motorclubs. Strafbare feiten van individuele leden van chapters of brotherhoods kunnen daarom niet toegerekend worden aan No Surrender.

De rechtbank oordeelde echter dat No Surrender gezien kan worden als een vereniging die als eenheid naar buiten treedt. Ook bestaat er een hiërarchie en kunnen de chapters en brotherhoods gezien worden als onderdeel van de motorclub. Daardoor is de rechtbank van mening dat een verbod voor zowel de club als de hieronder vallende onderdelen geldt.

Gevaar voor openbare orde
No Surrender is een gevaar voor de openbare orde, zo oordeelt de rechtbank verder. Het OM heeft zijn verzoek met zeer veel documentatie van strafrechtelijke onderzoeken, getuigenverklaringen en getapte (telefoon-)gesprekken onderbouwd. Daaruit blijkt dat een groot aantal leden van No Surrender structureel betrokken is (geweest) bij talrijke ernstige strafbare feiten. De cultuur en de structuur van No Surrender stimuleren en faciliteren dit.

“Het gaat in veel gevallen om misdrijven waarvan derden het slachtoffer zijn. Er is sprake van intimidatie, openlijke geweldpleging en afpersing. Van een vecht- of schietpartij in een woonwijk of uitgaanscentrum zijn veel omstanders getuige en lopen even zovelen het risico om onbedoeld slachtoffer te worden. Er is sprake van ongeoorloofd wapenbezit en van handel in wapens en verdovende middelen. Er heerst een cultuur van wetteloosheid en overheidsgezag wordt buiten de deur wordt gehouden.”, aldus de rechtbank.

Verbod noodzakelijk
Het geweld heeft een dermate ernstig en structureel karakter dat de samenleving erdoor in gevaar komt. Daarom moet de vereniging verboden worden ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Het gevolg hiervan is dat No Surrender ophoudt te bestaan en dat aan alles wat met het uiterlijk vertoon van No Surrender verband houdt, zoals de naam, logo’s en spreuken een einde komt. Het vermogen van de vereniging wordt geliquideerd.

- Advertisement -

Gerelateerd