Huurders Tweebosbuurt moeten toch hun woning verlaten

Date:

Share post:

- Advertisement -

Dertien huurders in de Rotterdamse Tweebosbuurt moeten door uitspraak van de kantonrechter toch echt hun woning verlaten. Woningcorporatie Vestia mag door de uitspraak door met de plannen om 535 sociale huurwoningen te slopen om nieuwe woningen in de plaats te bouwen.

Vestia gaf aan de huurovereenkomsten te beëindigen voor de sloop- en herstructureringsplannen. Dertien huurders gaven aan dit te weigeren en wilden niet uit de buurt weg gaan. Hierop ging Vestia naar de kantonrechter om dit toch af te dwingen.

Volgens de rechter heeft Vestia kunnen aantonen dat de plannen aansluiten op het beleid van de gemeente en het Rijk voor de fysieke kwaliteitsverbetering in Rotterdam-Zuid. Volgens de bewoners zou Vestia dit enkel doen voor eigen financieel gewin, maar dit is volgens de rechter niet gebleken.

De kantonrechter heeft bepaald dat de huurovereenkomsten van elf bewoners eindigen met ingang van 1 januari 2020 en de huurders zijn veroordeeld tot ontruiming van het gehuurde uiterlijk op 1 januari 2020. Voor twee huurders is nog geen uitspraak gedaan, omdat de partijen nog in overleg zijn voor een eigen oplossing.

De rechter komt ook de bewoners tegemoet. Deze is namelijk van oordeel dat Vestia vervangende woningen moet aanbieden die passend zijn. Ook moet de woningcorporatie tegemoetkomen in de verhuis- en inrichtingskosten en krijgen huurders elk een vergoeding van ruim zesduizend euro.

Nieuwe procedures
Inmiddels heeft Vestia nieuwe procedures aanhangig gemaakt tegen 53 huurders in de Tweebosbuurt. In die zaken mogen de huurders eerst nog schriftelijk hun standpunt kenbaar maken voordat die zaken op een nader te bepalen datum mondeling door de kantonrechter worden behandeld.

Hoger beroep
Het is nog niet bekend of de bewoners zich neerleggen bij het vonnis. Er is nog de mogelijkheid voor hen om in hoger beroep te gaan.

- Advertisement -

Gerelateerd