Het verschil tussen moord en doodslag heeft betrekking tot het feit of iemand de tijd had om zich over zijn daad te beraden. Wanneer er bedenktijd is geweest spreekt men van moord. Gebeurd het uit een impuls, bijvoorbeeld tijdens een vechtpartij waarbij iemand wordt neergestoken gaat het om doodslag.

Onder de jongeren wordt ongeveer 14 procent door een ouder om het leven gebracht. Ongeveer 37 procent wordt om het leven gebracht door een kennis of een vriend. In 2020 zijn ruim 600 personen schuldig bevonden aan moord, doodslag of pogingen hiertoe. Ruim 95 procent van de veroordeelden betreft een man. 75 procent is 18 tot 45 jaar en bijna 10 procent is jonger dan 18 jaar. De meeste moorden worden nog in de grootste steden gepleegd. Twaalf personen werden in Amsterdam door moord of doodslag om het leven gebracht. In Rotterdam waren het er 10 en in Den Haag 7 personen.

Het aantal slachtoffers van moord en doodslag in Nederland daalt al jaren. Sinds 2015 ligt dit aantal op gemiddeld 125 slachtoffers per jaar. Bekijk meer op de website van het CBS