Maatregelen voor hoogwater in Nederland door storm

Date:

Deel bericht:

ROTTERDAM – De afgelopen 24 uur wordt Nederland geteisterd door een (plaatselijk zware) storm. In het hele land staan de hulpdiensten en Defensie paraat om in te grijpen bij dijkdoorbraken en wateroverlast. Rijkswaterstaat verwacht een hoge waterstand, in Den Helder word de hoogste stand verwacht van ongeveer 2,40 meter NAP. In Tolberter Petten (Groningen) bereiden de hulpdiensten en Defensie zich voor op een evacuatie, de evacuatie gebeurt op vrijwillige basis en is niet verplicht. Toch adviseert de burgemeester van Groningen om gehoor te geven. De kans bestaat dat straten zullen onder lopen en dat de elektriciteit uitvalt.  Mensen die geëvacueerd zijn kunnen onderdak krijgen in het  City Hotel aan het Gedempte Kattendiep in Groningen. Tot nu toe hebben zich daar nog geen mensen gemeld.

- Advertisement -

Ook elders in het land worden er problemen verwacht; in Dordrecht worden zandzakken uitgedeeld. De polders van het Biesbosch lopen onder water, dit is in 17 jaar niet gebeurd. In Rotterdam – Rijnmond word om 14:00 het hoogtepunt verwacht van de waterstand. In Rotterdam worden de situaties rondom de Noordereiland in de gaten gehouden. De kades in Rotterdam kunnen worden afgesloten voor automobilisten. Ook in Hoek van Holland, Maassluis en Vlaardingen worden er kades afgesloten. Uit voorzorg zijn de kades in Hoek van Holland, Vlaardingen en Maassluis afgesloten.

De storm raast nog steeds over het land met Beaufort 9 / 10 en winstoten uitlopend van 90 tot 120 km/u. Plaatselijk kan meer worden gehaald. Tijdens buien kunnen de windstoten forser uitpakken, samen met neerslag zal dit zorgen voor verradelijke omstandigheden! De Maeslantkering word voor alsnog niet gesloten, de hulpdiensten in Rotterdam-Rijnmond overleggen samen met het crisiscentrum van Dordrecht wat de beste opties zijn.

- Advertisement -
Jeffrey Jacobs
Jeffrey Jacobs
Eigenaar/Oprichter Nieuws op Beeld

Gerelateerd